За нас

От есента на 2016 г. Американска клиника за гръбначни заболявания (American Spinal Clinic) в София, съвместно със Сдружение „Спорт, превенция и здраве" и с подкрепата на Столична Община, официално стартира кампанията ЗАЩОТО ЗДРАВЕТО ИМА ЗНАЧЕНИЕ за превенция срещу гръбначните заболявания в българските  училища. Проектът е създаден в отговор на тенденциозно нарастващия процент на деца с гръбначни изкривявания и най-вече в  липсата на практики по мониторинг и превенция срещу гръбначните изкривявания в детска възраст.

Кампанията стартира с прегледи на ученици от начален и среден курс в шест столични училища – 22-ро СУ „Георги С. Раковски",  88-мо СУ "Димитър Попниколов", 55-то СУ "П. Каравелов", ЧСОУ "Свети Георги", ЧСОУ ДРИТА и 85-то СУ "Отец Паисий". Продължават разговори за включване и на други училища от цялата страна.

Целта на кампанията ЗАЩОТО ЗДРАВЕТО ИМА ЗНАЧЕНИЕ е да бъдат създадени предпоставки за прегледи, превенция и лечение на гръбначни деформации в ученическа възраст.  Желанието на специалистите от Американската клиника за гръбначни заболявания, Сдружение „Спорт, превенция и здраве“ и Столична Община е да информират родителите за рисковете, които крият неглижираните гръбначни асиметрии и изкривявания в дългосрочен план, актуалното физическо състояние на обследваните деца, както и възможностите по стартиране на оздравителен процес при децата, намиращи се в ситуация на риск от развитие на гръбначно изкривяване.

За да може едно дете да бъде прегледано, неговият родител попълва декларация, с която дава съгласието си за това, а резултатите ще бъдат публикувани на нашият сайт. Информацията за тях ще бъде конфиденциална и до нея ще имат достъп само родители с индивидуална парола. Налична ще бъде пълната информация с обяснение за състоянието на децата, ще има възможност да бъдат зададени допълнителни въпроси на подадени координати. В прегледите ще могат да се включат само деца, чиито родители са подписали декларациите.