Резултати

За да проверите резултата на Вашето дете, моля въведете посочения телефон за контакт от декларацията за информирано съгласие. ID номера може да намерите на отрязъка, който детето Ви ще донесе след провеждане на прегледа.